Monthly Archives: April 2015

Home / 2015 / April

Stichting Samen voor Duchenne is officieel!

Vrijdag 17 april is de stichting Samen voor Duchenne opgericht bij notariskantoor Smit & Moormann. Het bestuur bestaat uit de Wageningse Klaartje Spijkers, de Wageningse Marlies de Wit en Jan de Jong. Klaartje is moeder van een zoon met Duchenne en Jan heeft een kleinzoon met Duchenne. Wageningen heeft drie Duchenne patiënten in haar gemeente. Dit is bijzonder aangezien er circa 650 Duchenners zijn in heel Nederland.

 

v.l.n.r. Marlies, notaris Jan Smit, Klaartje en Jan

v.l.n.r. Marlies, notaris Jan Smit, Klaartje en Jan

De afgelopen 4 jaar zijn er door diverse mensen fondsen geworven door mee te fietsen met Duchenne Heroes. In 2014 hebben twee vaders met beide een zoon met Duchenne voor het eerst meegefietst: Robert de Jong en Ruben Eshuis (beide woonachtig in Wageningen). Het idee is toen geboren om het fondsen werven breder te trekken dan alleen de wielersport. Het plan werd opgevat om een serie lokale jaarlijks terugkerende acties op te gaan zetten.

 

Nu een half jaar later is de stichting een feit en staan er een een hele serie activiteiten op de agenda.

WOC Borrel

Woensdag 1 april waren we te gast bij de maandelijkse Wageningse Ondernemersborrel van het WOC.

 

Wageningse ondernemers ontmoeten elkaar in Café Onder de Linden, maar ook bestuurders en relaties die met ondernemers te maken hebben. De gelegenheid waarbij men in een informele sfeer nieuwe contacten kan op doen, of bestaande contacten te verstevigen. Er is een zeepkist waarop leden hun zegje mogen doen. Daarnaast mag een maatschappelijk doel ook een 5 minuten presentatie houden op de kist.

 

WOC_borrel

Robert aan het woord op de “zeepkist”

Naast een korte uitleg over Duchenne en ons persoonlijke verhaal, hebben we het WOC onze komende acties onder de aandacht gebracht. Diverse toezeggingen werden gedaan en er werd actief meegedacht. Al met al kunnen we dus zeggen dat het een succesvolle bijeenkomst was!

 

Met dank aan het WOC voor de uitnodiging.